وبینار استانی سنجش عملکرد در علوم تجربی

                                            توجه                       توجه                     توجه

_ وبینار استانی سنجش عملکرد در علوم تجربی

                                                                 _ تاریخ برگزاری: پنجشنبه 1400/10/23

  _ ساعت 10 صبح

                                                              _ محیط برگزاری: sky room

 

                                                                            

وبینار استانی آزمایش های جذاب علوم تجربی

                                            توجه                       توجه                     توجه

_ وبینار آزمایش های جذاب و ساده در علوم تجربی

                                                                 _ تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1400/10/22

  _ ساعت 18/30 عصر

                                                              _ محیط برگزاری: sky room

 

                                                                            

کسب رتبه اول کشوری مسابقات آزمایشگاهی

کسب رتبه اول کشوری مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی توسط همکاران محترم آقای دکتر رحمتی و آقای جوزی را  به همه همکاران بزرگوار استان قم تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
                                                                 اداره تکنولوژی ،گروههای آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم