کسب رتبه عالی کشوری دبیرخانه راهبردی کیفیت بخشی به درس علوم تجربی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸مستقر در قم

-کسب رتبه عالی کشوری دبیرخانه راهبردی کیفیت بخشی به درس علوم تجربی  مستقر در استان قم در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸را به دبیران محترم درس علوم تجربی استان قم تبریک عرض می نماییم  بدون شک کسب  این امتیازبا همدلی  ،   همراهی و همکاری شما عزیزان در اجرای برنامه ها ی دبیر خانه میسر شده است .

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه دبیران علوم تجربی استان قم ، انشالله  در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹  با توجه به شیوع بیماری کوید ۱۹بتوانیم با عزمی محکم و تلاشی مضاعف ،در کیفیت بخشی به درس علوم تجربی ،فعالیت هایی موثر رابه دبیران و دانش آموزان سرزمینمان ایران  ارائه دهیم.