املا از کتاب هشتم

یک نمونه متن، از املای هشتم

لازم به ذکر است که سطح این املا کمی دشوار است.

میهن شکوهمند ما، این خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان، این کانون روشنی و راستی، این کشور ردان گرد، ردان پردل، دلیران و شیران، پهلوانانی نامدار، سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از همگنان برمی افرازیم.

من می دانم و بی گمانم که تو ایران را از بن جان دوست می داری زیرا تو از تبار ایرانیان نژاده و آزاده هستی. از آن پاکان که جانشان از مهر ایران تابناک است و دلشان به نام و یاد ایران می تپد. از آن دانادلان و خویشتن شناس که اکنون ایران را به گذشته ی پرفروغ آن می پیوندند.

تو از آن آزاداندیشانی هستی که پایدار و نستوه، استوار چون کوه می کوشند که در آبادانی و آزادی و شکوفایی و رسیدن  به پیروزی و بهروزی ایران از هیچ تکاپویی دریغ نورزند.

اصل و نسبش از نصب تابلوها درآمدی عالی نصیب خود کرد.

تکرار صامت ها و مصوت ها به ایجاد آرایه ی نغمه ی حروف می انجامد.

بعد از خرد کردن خرده سنگ ها و خواندن و خوانش کتاب و چرخاندن تسبیح و خاراندن سرش، به خوردن خرده نان ها پرداخت.

صورتگر ماهر به عدّه ای از فرهیختگان، به تصویر کشیدن تماثیل و تصاویری نغز را آموزش داد.

طنین توفنده ی توفان (طوفان) تمام ظروف ظریف و ابزاری را که با ظرافت ساخته شده بودند، در هم شکست.

ملت به پا خاسته ی ایران برای رسیدن به آرمان ها و خواسته هایشان جلوه های خاصّی از حماسه را به خواصّ دنیا نشان داده و به نمایش گذاشتند.

طعم تلخ طعمه، طعام ما را آن چنان تغییر داد که طبع ما نیز دچار دگرگونی شد.

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی اثر مؤثّر و تأثیرگذارش را که همان کتاب جامع التّواریخ است، در قرن هشتم هجری تألیف کرده و به رشته ی تحریر درآورد. تا آن جا که همه ی مؤلّفین معاصرش به بُهت و حیرت و تحیّر فرو رفتند.

گروهی از قانون گذاران بعد از گشت و گذاری در گذرگاه ها و نمازگزاردن برای سپاس گزاری از حاضرین ناگزیر به برگزاری مراسم جشنی شدند.

در کتاب نهج البلاغه، امیرالمؤمنین که گزیده ی خطبه ها و نامه های آن حضرت است، درباره ی آفرینش طاووس و جثّه ی ظریف مورچه ها نیز سخن به میان آورده است.

 

بیست سؤال ساده و قابل دسترس برای 4 گروه، از کتاب فارسی هفتم

این نمونه سؤال برای چهار گروه در کلاس طرّاحی شده است که همکاران بزرگوار می توانند آن را به صورت شفاهی یا کتبی برگزار نمایند.

طراحی این سؤال به گونه ای است که شما می توانید آن را در چهار کلاس متفاوت هم انجام دهید و سؤالات تقریباً در یک سطح از آگاهی های دانش آموزان است.