برگزاری کارگاه درس ادبیات هشتم

به اطلاع همکاران ناحیه 1 می رساند که کارگاه آموزشی ادبیات فارسی هشتم در تاریخ پنج شنبه 93/8/22  ساعت 9 صبح در مکان «45 متری عمار یاسر، میدان میر، گروه های آموزشی متوسطه» برگزار می گردد.

مدرس: جناب آقای بیگدلی