تبریک سال 1403

ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها 
ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها
ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت  
حال ما را به بهترین حال دگرگون بفرما.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

سال نو و بهار طبیعت بر شما  همکاران گرامی و خانواده های محترمتان مبارک باد.

    با آرزوی بهترینها 

گروه زبان انگلیسی متوسطه اول استان قم