نشست طراحی سٶال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها

📌نشست طراحی سٶال در آزمون زبان انگلیسی - بایدها و نبایدها 

🔹یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ 
🔸ساعت: ۱۶ الی ۱۸

🔹این نشست گواهی حضور نخواهد داشت. 

پیوند ورود به جلسه:

http://lms1.giledu.ir/dabirkhanehzaban1

دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه
@eng_gam1