گواهی های صادره وبینار کشوری31 فروردین ماه 1402

گواهی های صادره وبینار کشوری تبیین و توجیه شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی دوره اول متوسطه مستقر در گیلان به تاریخ 31 فروردین ماه 1402
?????     
دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت‌بخشی به آموزش زبان انگلیسی - دوره اول متوسطه

 

Download