نشست تخصصی درس زبان انگلیسی

سلام بر یاران گرانقدر

پیوند نشست پنج‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ 

ساعت ۱۶ الی ۱۸ 

 

http://lms1.giledu.ir/dabirkhanehzaban1

 

🔸موضوع: بررسی نکات تخصصی درس زبان در جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری 

 

🔹ویژه دبیران زبان‌انگلیسی شرکت‌کننده در جشنواره 

 

این نشست صرفا برای ارتقای کیفیت کار شرکت‌کنندگان در جشنواره است و گواهی حضور ندارد.