اولین کارگاه استانی دبیران زبان انگلیسی متوسطه اول قم

  

📢اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی تدریس عملی 

🔶گروه درسی زبان انگلیسی متوسطه اول  برگزار می نماید. 

🔸عنوان کارگاه:
" How to Teach and Assess Practices "

👤 مدرس: جناب آقای استاد لنگرودی 

🗓 زمان: شنبه ۵/ ۹/ ۱۴۰۱

🕡 ساعت: ۳۰: ۱۸ 

🔸مکان: خیابان ساحلی- خانه معلم شماره یک -سالن آموزش  

⚜دریافت گواهی دانش افزایی از طریق gomgt.ir می باشد. 

🔶اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی وبررسی محتوای متوسطه استان قم