وبینار چهارم گروه زبان انگلیسی استان قم

                     Homes4Life Webinar to discuss & improve its Certification Scheme –  Homes4Life

کارگاه آموزش مجازی از طریق اسکای روم 


(ویژه دبیران درس زبان انگلیسی دوره اول متوسطه)


با عنوان : #ِروش تدریس گام به گام درس زبان انگلیسی با پیام رسان شاد

از طریق لینک زیر و به صورت مهمان:


https://www.skyroom.online/ch/sch_6637292/langaroudi

(یازدهم اسفند) ساعت ۱۸/۳۰


            اداره تکنولوژی،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم