آموزش معکوس

تدریس به شیوه

آموزش معکوس(Flipping Classroom)

در این روش تدریس به جای آنکه معلم در کلاس تدریس کند و دانش آموز در خانه تمرین ها را حل کند،روال کار برعکس می شود . به این ترتیب که دانش آموز در خانه با ویدئوهای آموزشی آموزش        می بیند و در کلاس با نظارت معلم به حل تمرین ها میپردازد.

دانلود فیلم روش تدریس آموزش معکوس