کتاب ورق زن صوتی زبان هشتم

دانلود کتاب ورق زن صوتی با قابلیت اجرای تمام صوت های کتاب ، یاداشت گذاری، جستجوی آسان، پرینت صفحات و ...

دانلود

Classroom Language

یکی از مواردی که در تدریس با رویکرد ارتباطی مورد توجه قرار دارد این است که معلم رفته رفته از زبان فارسی در کلاس ها کمتر استفاده می کند و زبان انگلیسی را جایگزین آن می کند. جهت رسیدن به این هدف استفاده از Classroom Language می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد. در این قسمت دو فایل جهت Classroom Language خدمت شریفتان معرفی می شود.
 
دانلود فایل PDF1    

دانلود فایل PDF2