PERFORMANCE ASSESSMENT

PERFORMANCE ASSESSMENT

JAMES DEAN BROWN

 

The Characteristics and the Benefits of Performance Tests  
 

Download

Grammar APP

Grammar Application

گرامر کامل زبان انگلیسی.نرم افزار جامعی در اندروید

Download

flipping classroom

تدریس به شیوه

آموزش معکوس(Flipping Classroom)

 

در این روش تدریس به جای آنکه معلم در کلاس تدریس کند و دانش آموز در خانه تمرین ها را حل کند،روال کار برعکس می شود . به این ترتیب که دانش آموز در خانه با ویدئوهای آموزشی آموزش        می بیند و در کلاس با نظارت معلم به حل تمرین ها میپردازد.مطالعه مقالات زیر در خصوص این روش تدریس توصیه می شود.

دانلود مقاله 1

دانلود مقاله 2

دانلود مقاله 3

 

دانلود ویدئوی آموزشی