پنجمین مرحله كارگاه های آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه پیام های آسمان
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
میدان شهید محلاتی،بلوار محلاتی،دبیرستان نمونه دولتی سیدی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایتqomgt.ir  ← صفحه گروه ریاضیات
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir ← صفحه گروه عربی
ساعت
9-23
9/30
15
9
18/30
9-23
10
18/30
18/30
9-23
روز
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
96/11/11
96/11/5
96/11/5
96/11/12
96/11/14
96/11/18
96/11/19
96/11/23
96/11/24
96/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع قدرت نرم ، جنگ نرم
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه خواهران)
کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی (ویژه برادران)
کارگاه آموزشی با موضوع افت تحصیلی دانش آموزان و مشاعره مکتوب( ویژه ی دبیران ناحیه 1و4)
کارگاه آموزشی با موضوع بناهای تاریخی و معماری سنتی ایران و تزئینات معماری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع نوآوری در فرآیند تدریس
کارگاه آموزشی با موضوع راه های تبدیل و تاثیر باورهای دینی در دانش آموزان و عمل به آن
کارگاه آموزشی با موضوع کاربرد تئوری انتخاب در کلاس درس
کارگاه آموزشی با موضوع قضا و قدر در قرآن
کارگاه آموزش مجازی با موضوع مکالمه از محتوای کتاب عربی (هر سه پایه)
گروه درسي
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
فرهنگ و هنر
ریاضیات
پیام های آسمان
مطا لعات اجتماعی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
عربی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

چهارمین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
نیروگاه ،خ سواران، تقاطع طفلان مسلم ،سالن همایش ناحیه 2
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه گروه  علوم تجربی
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه دبیرخانه توسعه قرآنی
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه ،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،بعد زیر گذر، ک 64 ، تیزهوشان دکتر خرمی
چهار راه غفاری ،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  گروه ریاضیات
از طریق سایت qomgt.ir← صفحه  گروه پیام های آسمان
ساعت
10
9:30
15
9
10
9:30
15
9-23
9-23
8-12
9:30
15
8-12
9-23
9-23
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
یکشنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
تاريخ
96/10/7
96/10/7
96/10/7
96/10/13
96/10/14
96/10/14
96/10/14
96/10/17
96/10/20
96/10/21
96/10/21
96/10/21
96/10/26
96/10/27
96/10/27
موضوع
کارگاه آموزشی با موضوع reading  and  writing
کارگاه آموزشی با موضوع کاشی کاری ویژه خواهران (2)
کارگاه آموزشی با موضوع کاشی کاری ویژه برادران (2)
کارگاه نقد و بررسی وآشنایی با کتاب های جدید التالیف ویژه دبیران جدید الورود
کارگاه آموزشی با موضوع مهارت های شادی آفرین در تدریس
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (2) ویژه خواهران
کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (2)ویژه برادران
کارگاه آموزش مجازی با موضوع کار با میکروسکوپ و نمونه گیری
کارگاه آموزش مجازی با موضوع شگفتی های علمی قرآن
 همایش علمی،آموزشی با محوریت تدریس کتاب جدید التالیف پایه دهم (فصل اول و دوم ) و نظارت بالینی
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (3) ویژه خواهران
 کارگاه آموزشی با موضوع ترسیم با رایانه (3)ویژه برادران
برگزاری همایش  با موضوع نوشتن خلاق
کارگاه آموزش مجازی با موضوع حل مساله با رویکرد تیمز
کارگاه آموزش مجازی با موضوع  تقویت هویت ملی – مصرف تولیدات داخلی
گروه درسي
زبان انگلیسی
کارو فناوری
کارو فناوری
ریاضیات
پیام های آسمان
کارو فناوری
کارو فناوری
علوم تجربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
آمادگی دفاعی
کارو فناوری
کارو فناوری
ادبیات فارسی
ریاضیات
پیام های آسمان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

كارگاه آموزشي ویژه ی مـدیران مـدارس هـدف دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396)

آدرس
خ ساحلی ، بعداز فرمانداری ، ک 33،پ4 ، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ساعت
10
روز
شنبه
تاريخ
96/09/18
موضوع
کارگاه آموزشی و جلسه توجیهی با عنوان نظارت بالینی ویژه ی مدیران مدارس هدف (اسامی مدارس هدف به پیوست می باشد)
گروه درسي
نظارت بالینی
رديف
1

 

اسامی مدارس هدف

 

جنسیت
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
دخترانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
نام و نام خانوادگی مدیر
محمد تقی سلیمی
رضوان السادات ابو ترابی
محمود اوصالی
معصومه چراغی
مهدی کریمی
سکینه  کریمی
زهرا عموحسنی
معصومه طباطبایی
یعقوب ضیایی
خدیجه نقی پور
رضا رفیعی
نیره بیگ محمدی
عباس حیدری
محبوبه کریمی
نورا... رمضانی
ناحیه / منطقه
1
1
2
2
3
3
3
4
4
کهک
کهک
جعفریه
جعفریه
خلجستان
خلجستان
نام آموزشگاه
نمونه دولتی دکتر سیدی
خوشرفتار
شاهد علامه حلی
شهید برقعی2
نمونه دولتی شهید غفاری
میعاد
شهید برقعی 2
شهید فلاحی
نمونه دولتی اصحاب کساء
کوثر
شهید صدر
حضرت معصومه(س)
ائمه طاهرین(ع)
15 خرداد
شهید مطهری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

دومین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
صفائیه ، اداره آموزش و پروش ناحیه 1 سالن فرهنگ
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
از طریق سایت qomgt.ir   سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 خانه علوم وفنون
بلوار یادگار امام (ره)،کوچه36 تیزهوشان دکتر خرمی
بلوار یادگار امام (ره)،کوچه36 تیزهوشان دکتر خرمی
از طریق سایت qomgt.ir   سامانه آموزش مجازی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین کوچه 7و9 خانه علوم وفنون
ساعت
18:30
10
18:30
9 صبح تا 23
18:30
9:30
15
9 صبح تا 23
18:30
روز
یک شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
شنبه تا دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
96/9/5
96/9/9
96/9/12
96/9/19
96/9/21
96/9/23
96/9/23
96/9/25 الی 96/9/27
96/9/28
موضوع
همایش استانی دبیرخانه کشوری علوم با موضوع مسابقات آزمایشگاه
آشنایی با رویکرد و شیوه تدریس کتاب های جدید التالیف قرآن و پیام های آسمان (ویژه دبیران جدید الورود)
تولید محتوا با محوریت مکالمه
کارگاه مجازی با موضوع طراحی سوالات استاندارد
هدف زندگی از منظر قرآن ویژه دبیران درس پیام های آسمان
ترسیم با رایانه (1) ویژه ی خواهران
ترسیم با رایانه (1) ویژه ی برادران
کارگاه مجازی با موضوع آمادگی مسابقات آزمایشگاهی
بهترین روش های تدریس
گروه درسي
علوم تجربی
پیام های آسمان
عربی
علوم تجربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
کار و فناوری
کار و فناوری
دبیرخانه کشوری علوم تجربی
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي دبیران دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
نیروگاه،کوچه 9 ، پلاک41، پژوهش سرای خواجه نصیر الدین طوسی
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
20 متری شهید بهشتی،24 متری مطهری،اداره آموزش و پرورش ناحیه 3،سالن همایش ناحیه 3
سالاریه ، فلکه دفاع مقدس ، مدرسه شهید فلاحی
ساعت
9:45
10
8
9
9:45
روز
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/8/25
96/9/2
96/9/2
96/9/2
96/9/2
موضوع
کارگاه آموزشی t.o.t ویژه همکاران ناحیه دو
کارگاه آموزشی راه های ارتباط محبت خدا و اهلبیت (ع)
کارگاه آموزشی طرح درس نویسی ،نظارت بالینی و انواع مسابقات ریاضی
پاسخ  به سوالات محتوای کتاب درسی
کارگاه آموزشی t.o.t ویژه همکاران ناحیه چهار
گروه درسي
زبان انگلیسی
پیام های آسمان
ریاضیات
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4
5