كارگاه آموزشي ویژه ی مـدیران مـدارس هـدف دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396)

آدرس
خ ساحلی ، بعداز فرمانداری ، ک 33،پ4 ، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ساعت
10
روز
شنبه
تاريخ
96/09/18
موضوع
کارگاه آموزشی و جلسه توجیهی با عنوان نظارت بالینی ویژه ی مدیران مدارس هدف (اسامی مدارس هدف به پیوست می باشد)
گروه درسي
نظارت بالینی
رديف
1

 

اسامی مدارس هدف

 

جنسیت
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
دخترانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
دخترانه
پسرانه
نام و نام خانوادگی مدیر
محمد تقی سلیمی
رضوان السادات ابو ترابی
محمود اوصالی
معصومه چراغی
مهدی کریمی
سکینه  کریمی
زهرا عموحسنی
معصومه طباطبایی
یعقوب ضیایی
خدیجه نقی پور
رضا رفیعی
نیره بیگ محمدی
عباس حیدری
محبوبه کریمی
نورا... رمضانی
ناحیه / منطقه
1
1
2
2
3
3
3
4
4
کهک
کهک
جعفریه
جعفریه
خلجستان
خلجستان
نام آموزشگاه
نمونه دولتی دکتر سیدی
خوشرفتار
شاهد علامه حلی
شهید برقعی2
نمونه دولتی شهید غفاری
میعاد
شهید برقعی 2
شهید فلاحی
نمونه دولتی اصحاب کساء
کوثر
شهید صدر
حضرت معصومه(س)
ائمه طاهرین(ع)
15 خرداد
شهید مطهری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15