برگزاري مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی درس علوم تجربی (97-1396)

مکان
بلوار شهید کریمی خیابان باهنر
جنب دانشگاه فرهنگیان حضرت معصومه(س)
دبیرستان فرزانگان
ساعت
8:30 الی 23
روز
چهارشنبه
تاریخ اجرا
96/12/23
موضوع
اجراي مسابقات
آزمایشگاهی
ویژه ي دبیران درس
علوم تجربی
گروه درسی
علوم تجربی
رديف
1

اسامی تیم هاي شرکت کننده در مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی درس علوم تجربی

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه در سال تحصيلي 97-96

نوع تقدیر
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
ساعت برگزاری
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
ازساعت  9 صبح تا 22
تاریخ
96/10/20
96/10/24
96/10/24
موضوع
آزمون آنلاین سوالات مشابه تیمز (مرحله اول)
مسابقه آنلاین کتاب نهم بخش جغرافیا فصل اول گوی آبی
اجرایی آزمون آنلاین با عنوان ASSESSMENT
گروه درسی
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3

 

سومین مرحله مسابقات و فراخوان های گروه های آموزشی دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97-1396 )

نوع تقدیر
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تقدیر نامه
تقدیر نامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/11/15
96/11/15
96/12/2
96/11/30
96/11/30
96/12/15
96/12/16
97/1/22
96/11/8
96/12/20
97/1/19
97/1/20
اسفندماه
23/11/23
97/1/22
96/12/6
96/12/13
موضوع
فراخوان طراحی سوال انشای برتر و انشای همکار (طبق شیوه نامه موجود در سایت)
فراخوان تولید محتوا بر مبنای ارزشیابی عملکردی (ساخت یک بازی بر مبنای درس چهارم کتاب فارسی نهم)
فراخوان طراحی سوال قرآن پایه نهم نوبت دوم در قالب CD
طراحی و تالیف محتوای درس قرآن پایه ی هفتم بر اساس نقد کتاب موجود
طراحی سوالات عملکردی دروس کتاب­ پیام­های آسمان پایه نهم
فراخوان طراحی سوالات پیام های آسمان پایه نهم (نوبت دوم)
فراخوان طرح درس  الکترونیکی با رویکرد ملی
فراخوان جشنواره نوآوری در فرآیند آموزشی (درس پژوهی)
مسابقه روش تدریس روایت نگاری درس دهم عربی پایه هفتم
فراخوان تهیه درس افزار آموزشی درس عربی (سه پایه)
 مسابقه طراحی مکالمه از محتوای کتاب عربی (سه پایه)
فراخوان متن­های خلاقانه درس عربی (متن نویسی)
 مسابقه(تئوری- عملی) آزمایشگاهی درس علوم تجربی (ویژه دبیران علوم)
نوآوری در بازارچه
فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب کارو فناوری
فراخوان طراحی سوالات امتحانی عملکردی به صورت تیمی و گروهی
فراخوان بهترین روش­های تدریس (سه پایه)
گروه درسی
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
پیام های آسمان
ریاضیات
ریاضیات
عربی
عربی
عربی
عربی
علوم تجربی
کارو فناوری
کارو فناوری
مطالعات اجتماعی
مطالعات اجتماعی
رديف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

دومین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/10/30
96/11/4
96/12/2
96/10/30
موضوع
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه 96
فراخوان برگزاری یادواره شهدا و قهرمان بومی استان و دعوت از ایثارگران دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم
برگزاری نمایشگاه دفاعی از فعالیت ها و آثار دبیران و دانش آموزان
فراخوان طراحی و نگارش آزمون های دو مهارت نوشتاری و خوانداری(10 نمره ای)
گروه درسی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4