دومین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 97- 1396)

نوع تقدیر
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
دبیرخانه ای
تاریخ ارسال آثار
96/10/30
96/11/4
96/12/2
96/10/30
موضوع
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه 96
فراخوان برگزاری یادواره شهدا و قهرمان بومی استان و دعوت از ایثارگران دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم
برگزاری نمایشگاه دفاعی از فعالیت ها و آثار دبیران و دانش آموزان
فراخوان طراحی و نگارش آزمون های دو مهارت نوشتاری و خوانداری(10 نمره ای)
گروه درسی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3
4