اولین مرحله مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه در سال تحصيلي 97- 1396

نوع تقدیر
تقدیرنامه
تقدیرنامه
دبیرخانه ای
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تقدیرنامه
تاریخ ارسال آثار
96/10/30
96/10/30
در طول سال تحصیلی
96/9/22
96/10/30
96/9/30
در طول سال تحصیلی
96/9/21
96/10/30
96/11/15
96/11/30
موضوع
فراخوان انتخاب سوال برتر دی ماه پایه هشتم
فراخوان تهیه کلیپ های درسی و آموزشی کتاب پیام های آسمان پایه نهم در قالب CD
فراخوان حل مساله با مراجعه به سایت دبیرخانه کشوری ریاضی
فراخوان تدوین گزارش تخصصی درس ریاضی
مسابقه انتخاب سئوال برتر دی ماه
مسابقه تصویر نویسی  براساس تصاویر قرار داده شده در وب سایت گروه
مسابقه مشاعره (مکتوب و حضوری)چند مرحله ای
مسابقه طراحی سوال استاندارد علوم تجربی پایه نهم
فراخوان نقد و بررسی آزمایش های کتاب های علوم تجربی و معرفی آزمایش های موازی
مسابقه مقاله نویسی با موضوع روش های نوین تدریس فعال با رویکرد کتاب جدیدالتألیف
مسابقه مکالمه دانش آموزی در مدارس داوطلب در سه پایه
گروه درسی
مطالعات اجتماعی
پیام های آسمان
ریاضیات
ریاضیات
ریاضیات
ادبیات فارسی
ادبیات فارسی
علوم تجربی
علوم تجربی
عربی
عربی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11