متن مسابقه آنلاین حضور فیزیکی معلم در کلاس

همکاران گرامی

متن مسابقه آنلاین حضور فیزیکی معلم در کلاس  در تاریخ 12 اسفند 97 به شرح زیر است .

لازم به ذکر است آزمون فوق در ساعت 9 صبح الی 24 روز یکشنبه 12 اسفند در سامانه آموزش مجازی گروههای آموزشی فعال می شود.

دانلود متن مسابقه