برگزاری کارگاه آشنایی با بیماري هاي سیستم عصبی

 قابل توجه همکاران گرامی:

 

<< کارگاه مجازی آشنایی با بیماري هاي سیستم عصبی >>

ویژه دبیران علوم تجربی

 

 روز: یکشنبه 1400/11/24

 

                                                ساعت: 9  تا 24

 

                                                                               سایت: qomgt.ir