کسب رتبه اول کشوری مسابقات آزمایشگاهی

کسب رتبه اول کشوری مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی توسط همکاران محترم آقای دکتر رحمتی و آقای جوزی را  به همه همکاران بزرگوار استان قم تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
                                                                 اداره تکنولوژی ،گروههای آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم