آزمون طراحی آزمایش

با درود و سلام

برگزاری آزمون طراحی آزمایش  با وسایل ساده  در روز یکشنبه 97/9/25 ساعت 9 آغاز می شود .