نظارت و راهنمایی آموزشی معلمان ) از علم تا عمل ( محتوای شماره 1 آزمون آنلاین مختص مدیران و معاونین آموزشی

 

نظارت و راهنمایی آموزشی معلمان (از علم تا عمل )

محتوای شماره 1 آزمون آنلاین مختص مدیران و معاونین آموزشی

مدیران ومعاونین فرهیخته و علاقمند از اینجا فایل فوق را دانلود نمایند .