کارگاه نظارت بالینی در مدرسه دکتر سیدی

کارگاه نظارت بالینی در مدرسه دکتر سیدی

کارگاه آموزشی روز دوشنبه 4 دی ماه با حضور کلیه همکاران دبیر و با حضور مدیر و معاونین آموزشی در آموزشگاه دکتر سیدی یکی از مدارس پایلوت اجرا گردید .

برنامه ها:

1- تلاوت قرآن

2- صحبت های مدیر محترم آموزشگاه جناب سلیمی در خصوص نظارت بالینی و اهمیت آن به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم در جهت ارتقا و رشد حرفه ای دبیران

3- تدریس مدرس محترم جناب مقیمی در خصوص نظارت وراهنمای آموزشی و تشریح مراحل نظارت

4-پاسخگویی به سوالات همکاران در این زمینه