گزارش کارگاه آموزشی نظارت بالینی مدیران مدارس پایلوت

برگزاری جلسه  نظارت بالینی برای مدیران مدارس هدف (پایلوت) در استان

          جلسه نظارت بالینی  برای مدیران مدارس هدف در تاریخ  96/09/18  روزشنبه در ساختمان اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان باحضور مدیران محترم این مدارس ،رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی جناب آقای مهرافشان و سرکارخانم سمیعی کارشناس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و رابط نظارت بالینی استان برگزار گردید .

در این جلسه ابتدا جناب مهرافشان با تبیین برنامه های نظارت بالینی و راهنمایی آموزشی در مدارس  به ویژه مدارس پایلوت از تقبل زحمت مدیران محترم تشکر کردند.

سپس جناب آقای صمدانی کارگاه نظارت و راهنمایی آموزشی را برای همکاران و مدیران محترم اجرا نمودند و در پایان به سوالات مدیران محترم پاسخ دادندوبرشور مربوط به طرح به مدیران داده شد .

برای کلیه مدیران محترم گواهی دانش افزایی صادر گردید.