هدف ازایجاد گروه راهنمایی و نظارت

با سلام و احترام

به گروه نظارت بالینی استان قم خوش آمدید

 

هدف از ایجاد این گروه آموزشی آشنایی همکاران محترم با فعالیت ها

و برنامه های نظارت بالینی استان قم می باشد.