هدف ازایجاد گروه راهنمایی و نظارت

سلام و احترام

به گروه نظارت بالینی استان قم خوش آمدید.

 

هدف از ایجاد این گروه آموزشی آشنایی همکاران محترم با فعالیت ها

و برنامه های نظارت بالینی استان قم می باشد.

 

همکاران محترم می توانندازمنوی گروه درسمت چپ ،مطالب بارگذاری شده

را دریافت نمایند.