فایل کارگاه رهبری سنجش در مدرسه

ضمن تشکر از حضور همکاران محترم در کارگاه رهبری سنجش در مدرسه

فایل ارائه شده در کارگاه در لینک زیر موجود می باشد و جهت ارائه در شورای دبیران قابل استفاده است

Image result for ‫دانلود‬‎