کارگاه آموزشی سنجش تکوینی

کارگاه آموزشی  با محوریت رهبری سنجش تکوینی در کلا­س­های درس

 

ویژه مدیران محترم مدارس متوسطه اول استان

 

مکان: سالن آموزش مرکز رفاهی شماره یک

 

تاریخ: 13 آذرماه

زمان: ساعت 8 تا 11 صبح

استاد: جناب آقای دکتر نادعلی (دبیر دبیرخانه سنجش و ارزشیابی کشور) 

 

جناب آقای حمید رضا نقی زاده(عضو دبیرخانه سنجش و ارزشیابی کشور)