فرم ثبت نام الکترونیکی در کارگاه آموزشی روش تدریس خلاق کتاب های pros pect

رديف

گروه درسي

ناحیه

موضوع

تاريخ

روز

ساعت

آدرس

1

زبان انگلیسی

 

1 و 2

و منطقه جعفریه

روش تدریس خلاق

کتاب های prospect

98/8/19

یک شنبه

 

 

18:30

 

 

خیابان لواسانی (ساحلی )،بعد از فرامانداری ، تالار فرهنگیان (مرکز رفاهی شماره 2)، سالن کنفرانس

 

2

98/8/21

سه شنبه

3

4 و 3

و مناطق کهک و خلجستان

98/8/26

یک شنبه

4

98/8/28

سه شنبه

 

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

  • برای حضور در کارگاه تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی الزامی است.
  • از آنجا که با تکمیل ظرفیت (30 نفر) ، فرم غیر فعال خواهد شد لذا استفاده از فرم غیر مرتبط با شما، باعث تضییع حقوق همکاران دیگر خواهد شد. بنابراین خواهشمند است فقط فرم مربوط به ناحیه یا منطقه خودرا تکمیل فرمایید.
  • بازه ی ثبت نام از 28 مهر الی 16 آبان  می باشد.
  • با توجه به محدودیت ظرفیت ، اولویت با همکاران جدید الورود است.
  • ظرفیت هر کارگاه 30 نفر می باشد.

 

فرم ثبت نام الکترونیکی ویژه دبیران زبان دوره ی اول متوسطه نواحی 1 و 2  و منطقه جعفریه

 

فرم ثبت نام الکترونیکی ویژه دبیران زبان دوره ی اول متوسطه نواحی 3 و 4  و مناطق کهک و خلجستان