فراخوان ثبت نام در کارگاه آموزش زبان متوسطه اول

با سلام وتحیت

قابل توجه همکاران جدید الاستخدام  یا همکارانی که دوره های کتب جدید التالیف زبان انگلیسی را نگذرانده اند و همکارانی که در رابطه با تدریس کتب جدید سوالاتی دارند

گروه آموزشی زبان اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی درنظر دارد کارگاهی با موضوع  :« آموزش زبان دوره ی متوسطه اول » برگزار نمایید .

از آنجاییکه ظرفیت این کارگاه محدود می باشد (30نفر) لذا خواهشمنداست دراسرع وقت نسبت به ثبت نام ازطریق لینک زیر اقدام فرمایید.

مهلت ثبت نام : 97/8/20

 

توجه  : جدول ذیل ، زمان و مکان برگزاری کارگاه ویژه همکارانی است که در دوره اول حضور نداشته اند و ثبت نام کرده اند.

 

لینک فرم ثبت نام

آدرس
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
خیابان لواسانی(ساحلی) ، بعد از پل شهید رجایی ، جنب دادسرا ، بین کوچه ۳ و  5 ، سالن کنفرانس  مرکز آموزشی رفاهی شماره 1 فرهنگیان
ساعت
18/30
18/30
18/30
روز
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
تاريخ
97/8/26
97/8/27
97/8/28
موضوع
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
روش تدریس کتاب های زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه
گروه درسي
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
زبان انگلیسی
رديف
1
2
3