کارگاه آموزشی عملی با موضوع بازی های رایانه ای

با سلام واحترام

کارگاه آموزشی عملی با موضوع بازی های رایانه ای ویژه خواهران در تاریخ 97/9/15 روز پنج شنبه 

ساعت 8:45 و ویژه برادران در تاریخ 97/9/22 روز پنج شنبه، رأس ساعت 8:45 در محل دبیرستان

تیزهوشان خرمی واقع در نیروگاه ، بلوار یادگار امام ، بعد از زیرگذر ، سمت راست ، ک 64 برگزار می گردد.