کارگاه تصویرسازی ( کاربینی )

  قابل توجه همکاران محترم
با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با یکی از هنرمندان رشته تصویر سازی( جناب آقای فریدالدین ملایی )  
در خصوص توضیحاتی در مورد آثار نمایشگاه
ضروری است تا همکاران راس ساعت 18/30 در نمایشگاه حضور داشته باشند