فراخوان مسابقه

با سلام خدمت همکاران گرامی :

از طرف گروه های آموزشی استان قم مسابقه ای با عنوان انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دي ماه بر گزار می گردد.

لذا همکاران یک نمونه سوال استاندارد برای مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دي ماه از سه پایه عربی متوسطه اول  که همه مهارت های پنج گانه ((1-واژه ها2-ترجمه ها 3- شناخت قواعد و کاربرد آن 4- درک فهم 5- مکالمه))را رعایت کرده باشند را تا 10بهمن 1395به گروه های اموزشی تحویل دهند.