اسامی سرگروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه استان قم (سال تحصيلي 96-1395)

ناحیه 4
مرضیه میرقیصری
 
 
 
سید حسن یثربی
 
سید اکبر موسوی پوران
 
سیده کلثوم نصیری
 
یوسف علی محمدی
 
مریم عبدا... پور
 
 
 
 
زهرا نوری
 
ناحیه 3
معصومه زنگنه
 
 
 
زهرا فخر روحانی
 
نادر محمدی
 
محبوبه کرمانی
 
عفت صادقی
 
فاطمه نیکو گفتار
 
 
 
 
فهیمه استادزاده
 
ناحیه 2
فیروز  ولی­زاده
 
 
 
 
 
لطف­علی ترابی
 
زهرا شریفی
 
زکیه رحیمی محمدی
 
محمد کریمی
 
 
 
 
آرزو ارجمندی
 
ناحیه 1
حکیمه کاظمی
 
 
 
زهرا ملکی
 
زهره نجفی حائری
 
محمد حسین ایرانی
 
محمدجواداسدی
 
محمد سپهری
 
 
 
 
فاطمه رجایی
 
اداره کل
یوسف رضا حامدی کیا
مژگان سعادتمند
حسين لاهيجی
حبیبه تقی لو
حسن رستمی
عفت قاسم بابایی
نفيسه ژيان
احسان احمدیان
رضا زینل لنگرودی
مهدیه دیبایی
حبیب ا... میری
مریم یاری
پریسا چالاک حقیقی
معصومه قنبری
علی فاطمی دوست
سید علی باقری طباطبایی
فاطمه حسینی
امیر حسین مقیمی یزدی
کلثوم حسنخانی
روزهاي حضور
سه شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
یکشنبه
چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه و چهارشنبه
شنبه
نام گروه درسي
ادبيات فارسي
ادبيات فارسي
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر
پيام های آسمان
پيام های آسمان
رياضيات
رياضيات
زبان انگليسي
زبان انگليسي
علوم تجربی
علوم تجربی
مطالعات اجتماعي
عربي
عربي
کارو فناوری
کارو فناوری
هماهنگ کننده
هماهنگ کننده
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19